خبر فوري

بیمه‌ مسئولیت میهن

[metaslider id=837]

انواع بیمه‌های مسئولیت میهن

بیمه های مسئولیت مدنی  بیمه های مسئولیت مدنی شامل انواع زیر است:

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

این بیمه صدمات بدنی وارد به کارکنان شاغل بیمه گذار(کارفرما) که ناشی از مسئولیت مدنی وی باشد را در حین انجام کار و در محل کار جبران می نماید مشروط بر آنکه مسئولیت بیمه گذار برای بیمه گر محرز باشد.منظور از جبران صدمات بدنی مذکور تأمین و جبران هزینه های پزشکی وهمچنین جبران زیانهای نقص عضووفوت ناشی از حوادث مشمول بیمه نامه برای زیاندیدگان موضوع بیمه وهمچنین ارش و دیه در صورت رجوع زیاندیده به مرجع قضائی می باشد. این بیمه به دو صورت بانام و بی نام صادر می گردد.
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با توجه به ماهیت و نوع فعالیت بیمه گذاربه بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی- بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ،مؤسسات بازرگانی ، خدماتی ، صنعتی … – بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان طرحهای عمرانی تقسیم بندی میشود.
بیمه گذار می تواند پوشش های اضافی زیر را به دلخواه انتخاب و خریداری نماید ، لذا بیمه گذار باید هنگام تکمیل و امضاء پرسشنامه و پیشنهاد بیمه به موارد مذکور و میزان دیه که معمولاً در ابتدای هر سال توسط مقام قضائی اعلام می گردد توجه خاص مبذول دارد

 

این بیمه نامه مسئولیت بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث ( جانی و مالی ) تحت پوشش بیمه قرار می دهد .
انواع بیمه مسئولیت مدنی عمومی شامل:
بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی
بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله آب
بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات طرحهای فاضلاب
بیمه مسئولیت مدنی مؤسسات انتقال نیرو (آب،برق،گازو فاضلاب و …)
بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران
بیمه مسئولیت مدنی جامع ( (CGL
بیمه مسئولیت مدنی ناشی از نصب، سرویس و نگهداری آسانسورها
بیمه مسئولیت مدنی تولید کنندگان و فروشندگان کالا
۱-  بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی :مالک یا پیمانکار ساختمان ممکن است در مراحل اجرای عملیات تخریب ،‌خاکبرداری ،‌ گودبرداری و احداث ساختمان ، موجب خسارت جانی و مالی اشخاص ثالث ( ساختمان های مجاور و اموال و افراد داخل آنها ، عابرین و خودروها و سرنشینان آن که در محل تردد می نماید و نیز اشجار و ابنیه و تأسیسات شهری زیر و روی زمین ) شوند. در این بیمه نامه، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اجرای هربخش یا بخشهایی از عملیات مربوط به انجام کار موضوع بیمه را درمحل مورد بیمه عهده دار باشند بیمه گذار تلقی می شوندو مسئولیت آنان تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. قبل از صدور بیمه نامه بایستی محل مورد بیمه توسط کارشناس بیمه گر بازدید شود .
۲- بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی :وقوع حوادثی چون آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله آب و فاضلاب در اماکن مسکونی،اداری،تجاری و صنعتی علاوه بر خسارات مالی و جانی به اماکن مذکور و ساکنین آنها، ممکن است با گسترش حادثه خسارات مالی و جانی به اشخاص ثالث (همسایگان و رهگذران) وارد نماید. این بیمه نامه مسئولیت بیمه گذار را در برابر خطرات آتش سوزی ، انفجار و ترکیدگی لوله آب که ممکن است در محل مورد بیمه وقوع  و موجب خسارت جانی و مالی  به اشخاص ثالث گردد، تحت پوشش قرار می دهد .
۳- بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات طرحهای فاضلاب : اجرای طرحهای آب و فاضلاب ممکن است خساراتی به ابنیه ،تأسیسات شهری،خودروهای عبوری و عابرین وارد نماید. این بیمه خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث را تا سقف مبلغ بیمه نامه جبران می نماید.
۴- بیمه مسئولیت مدنی مؤسسات انتقال نیرو (آب،برق،گازو فاضلاب و …): مؤسسات انتقال نیرو در بهره برداری از تاسیسات و ارائه خدمات ممکن است بر اثر قطع برق یا پاره شدن خطوط انتقال برق یا سقوط دکلهای برق و یا  نشتی یا شکستن لوله های آب،فاضلاب و گاز موجب خسارت به اموال و حتی صدمات بدنی به مشترکین و اشخاص ثالث گردند  این بیمه خسارات مذکور را تا سقف مبلغ بیمه نامه جبران می نماید.

۵- بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران: این بینه نامه مسئولیت مدنی پیمانکاران را که ناشی از اجرای قرارداد پیمان باشد را جبران می نماید.
۶- بیمه مسئولیت مدنی ناشی از نصب، سرویس و نگهداری آسانسورها: استفاده از دستگاهها و ابزار صنعتی در کار و زندگی روزمره گرچه موجب آسایش و سرعت امور میگردد اما مخاطراتی نیز در بر دارد که گاه جبران آثاراین مخاطرات غیر ممکن می نماید. سقوط و یا خرابی و باز نشدن در آسانسور ممکن است موجب صدمات بدنی و حتی از دست دادن جان اشخاص محبوس در آن گردد. ما خرید این بیمه نامه را برای کلیه اماکن مسکونی،اداری،تجاری و صنعتی توصیه می نمائیم
۷-بیمه مسئولیت مدنی جامع ( (CGL :
این بیمه نامه مسئولیت مدنی پیمانکاران پروژه های ساختمانی و تاسیساتی را در اجرای پروژه ، بصورت جامع در برابر کلیه کارکنان و اشخاص ثالث و کارفرما و مسئولیت متقابل پیمانکاران فرعی را در مقابل یکدیگر و کارفرما و مسئولیت ناش ار ماشین الات و تجهیزات کارگاهی در مقبل اشخاص ثالث تحت پوشش قرار می دهد.
۸- بیمه مسئولیت مدنی کالای تولیدی در برابر مصرف کنندگان و اشخاص ثالث:
علی رغم استانداردها و کنترلها و دقتهای لازم ممکن است محصول هر تولید کننده و یا ارائه کننده خدمات به علت خطا،اشتباه،غفلت و یا قصور دارای نقایص پنهان باشد و این نقایص موجب خسارات مالی و جانی به مصرف کنندگان و اشخاص ثالث گردد .

به عنوان مثال : نقص پنهان درساخت لاستیک تولیدی ممکن است حادثه ای ایجاد نماید و خسارت مالی و جانی به خودرو و سرنشینان آن ( مصرف کننده ) و همچنین خسارات مالی و جانی به خودرو و سرنشینان یا ابنیه و اموال ساکنین آن ( اشخاص ثالث ) وارد گردد.و به موجب قانون یکی از اشخاص تولید کننده ، توزیع کننده و فروشنده و ارائه دهنده خدمات مسئول حادثه قلمداد و ملزم به جبران خسارت به زیاندیدگان شوند. در اینصورت خسارات مذکور از محل بیمه نامه مسئولیت کالا و خسارت لاستیک معیوب که موجب خسارت شده از محل بیمه نامه تضمین کیفیت به مصرف کننده قابل جبران است .
اصولاً ارائه کالا و خدمات با پوشش بیمه ای امنیت خاطر مصرف کننده را فراهم نموده و در نتیجه موجب افزایش در فروش می شود

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای

این بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار را در قبال کسانیکه به آنها خدمات می دهد تحت پوشش قرار می دهد انواع این بیمه شامل:

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پیراپزشکان
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مدیران فنی بیمارستانها، کلینکها، درمانگاهها
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین معمار، طراح،محاسب و ناظر ساختمان
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مجریان ذیصلاح ساختمانی در برابر کارکنان و اشخاص ثالث
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای وکلای رسمی دادگستری
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مدیران استخرها و ناجیان غریق
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مجموعه های ورزشی
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای شهربازیها و اماکن تفریحی
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای رستورانها
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای هتل داران
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای استراحتگاههای ساحلی
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آژانس های مسافرتی(تورهای سیاحتی و زیارتی)
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای اردوهای دانش آموزی و دانشجوئی
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مدیران مراکز آموزشی
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهد کودکها
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای نگهبانان مسلح بانکها
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای شکارچیان ومحیط با نان
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای کارگزاران رسمی بیمه
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای نمایندگان و شرکتهای نمایندگی بیمه

۱- بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین معمار، طراح،محاسب و ناظر ساختمان
براساس این بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح ، محاسب و ناظر ساختمان که عضو سازمانهای نظام مهندسی استانها ، دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی و شماره امضاء شهرسازی از شهرداری می باشند در رابطه با طراحی ، محاسبه و نظارت ساختمانی طبق قانون بیمه و مسئولیت ، قانون نظام مهندسی ساختمان و قانون شهرداری و آئین نامه های اجرایی مربوطه در برابر مالکین ساختمانها ، اشخاص ثالث (همسایگان ، عابرین وتأسیسات شهری …) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد ( خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث مربوط به عدم کیفیت طراحی ، محاسبه و نظارت پروژه ) .
مدت بیمه در این بیمه برای هر پروانه ساخت از تاریخ صدور پروانه (شامل دوره اجرای عملیات ساختمانی و پس از آن ) شروع می گردد .

۲- بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مجریان ذیصلاح ساختمانی در برابر کارکنان و اشخاص ثالث
براساس این بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مجریان ذیصلاح ساختمانی که عضو سازمانهای نظام مهندسی استانها ، دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی و شماره امضاء شهرسازی از شهرداری می باشند طبق قانون بیمه و مسئولیت ، قانون نظام مهندسی ساختمان و قانون شهرداری و آئین نامه های اجرایی مربوطه در برابر اشخاص ثالث (همسایگان ، عابرین وتأسیسات شهری …) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد .

۳-  بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان : این بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی که به علت خطا ، اشتباه ، غفلت و یا قصور بیمه گذار در تشخیص ،معالجه ، مداوا ، اعمال جراحی و بطورکلی انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت (خسارت جانی) شوند را تحت پوشش قرار می دهد .گستره و دامنه این پوشش کل کشور را شامل می شود.

۴-  بیمه مسئولیت حرفه ای پیرا پزشکان: (‌ پرستاران ، بهیاران تکنسین های آزمایشگاه و رادیولوژی و … ) را در قبال اشخاصی که به آنها خدمات ارائه می دهند تحت پوشش قرار می دهد .

۵- بیمه مسئولیت مدنی مدیران فنی بیمارستان ها ، درمانگاها و کلینیک ها: این بیمه مسئولیت مدیر فنی بیمارستان ،‌درمانگاه و کلینیک را در قبال بیماران و مراجعه کنندگان تحت پوشش بیمه قرار می دهد

بیمه مسئولیت مدنی قراردادی

انواع این بیمه براساس قوانین و مقررات داخلی و یا بین المللی شکل گرفته است.در این قراردادها طرفین قرارداد نسبت به یکدیگر تعهداتی دارند که ممکن است خطا ، اشتباه ، غفلت و یا قصور یکی از طرفین قرارداد موجب خسارت به طرف دیگر قرارداد گردد. نظیر:
بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای حمل و نقل جاده ای( داخلی)
بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای حمل ونقل بین المللی جاده ای بر اساس شرایط کنوانسیون سی ام آر
بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای حمل و نقل بین المللی بر اساس شرایط بارنامه فیاتا
بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای حمل و نقل جاده ای( داخلی)
شرکتهای حمل و نقل جاده ای به موجب مواد ۳۸۶ و ۳۸۸ قانون تجارت مسئول کسری و آسیب دیدگی کالا در مقابل صاحب کالا می باشند. در این بیمه مسئولیت‌ شرکتهای حمل و نقل جاده ای درقبال‌ ارسال‌ کنندگان‌ و یا صاحبان‌ کالا به‌استناد بارنامه‌های‌ صادره‌،که‌ ناشی‌ از تحقق‌ خطرات‌ بیمه‌ شده‌ بوده‌ و شرکت حمل‌ ونقل‌ مسئول‌ جبران‌ آن‌ ها شناخته‌ شود،تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای حمل ونقل بین المللی جاده ای
(CMR) Convention Merchandise Road
در این بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای حمل ونقل بین المللی جاده ای بر اساس شرایط کنوانسیون سی ام آر درقبال‌ ارسال‌ کنندگان‌ و یا صاحبان‌ کالا به‌استناد بارنامه‌های‌ صادره‌،که‌ ناشی‌ از تحقق‌ خطرات‌ بیمه‌ شده‌ بوده‌ و شرکت حمل‌ ونقل‌ مسئول‌ جبران‌ آن‌ ها شناخته‌ شود،تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای حمل و نقل بین المللی بر اساس شرایط بارنامه فیاتا:
Fiata combined transport Bill of Lading (FB/L)
در این بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای حمل و نقل بین المللی بر اساس شرایط بارنامه فیاتا درقبال‌ ارسال‌ کنندگان‌ و یا صاحبان‌ کالا به‌استناد بارنامه‌های‌ صادره‌،که‌ ناشی‌ از تحقق‌ خطرات‌ بیمه‌ شده‌ بوده‌ و شرکت حمل‌ ونقل‌ مسئول‌ جبران‌ آن‌ ها در طول مسیر حمل، شناخته‌ شود،تحت پوشش بیمه قرار گرفته میباشد . بیمه میهن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *