خبر فوري

بیمه آتش‌سوزی میهن

انواع بیمه‌نامه های آتش‌سوزی میهن

۱- بیمه‌نامه با مبلغ بیمه ثابت:
بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی معمولاً با مبلغ بیمه‌ ثابت بیمه می‌شوند. بیمه‌گذار در زمان تکمیل پیشنهاد بیمه باید دقت نماید که مورد بیمه به ارزش واقعی (با احتساب استهلاک) بیمه شود. در صورتیکه در لحظه حادثه مبلغ بیمه کمتر از ارزش واقعی مورد بیمه باشد، بیمه‌گر طبق ماده ۱۰ قانون بیمه (قاعده نسبی سرمایه) خسارت را به نسبت مبلغ بیمه به ارزش واقعی مورد بیمه در لحظه حادثه محاسبه خواهد نمود. در صورت خسارت کلی بیمه‌گر خسارت را بر مبنای ارزش واقعی مورد بیمه در لحظه حادثه یا مبلغ بیمه هر کدام کمتر باشد پرداخت خواهد کرد. در خصوص خسارات جزیی، تعهد بیمه‌گر عبارت است از مابه‌التفاوت ارزش هریک از اقلام بیمه‌شده بلافاصله قبل و بعد از لحظه حادثه. البته همانطورکه قبلاً توضیح داده‌شد، چنانچه مبلغ بیمه کمتر از ارزش واقعی مورد بیمه در لحظه حادثه باشد، خسارات جزیی به نسبت مبلغ بیمه به ارزش واقعی مورد بیمه پرداخت خواهندگردید.

۲- بیمه‌نامه اظهارنامه‌ای یا عمومی:
این بیمه‌نامه مخصوص انبارهای نگهداری کالا می‌باشد که میزان موجودی مرتب در حال تغییراست. در این بیمه‌نامه بیمه‌گذار در ابتدای مدت بیمه میزان متوسط موجودی کالا ظرف سال را به عنوان مبلغ بیمه به بیمه‌گر اعلام می‌کند و بیمه‌گر درصدی از حق‌بیمه سالیانه مثلاً ۷۵% آن را به عنوان علی‌الحساب حق‌بیمه دریافت می‌نماید. طبق شرایط بیمه‌نامه، بیمه‌گذار موظف است در پایان هر ماه حداکثر میزان موجودی آن ماه را طی اظهارنامه‌ای به بیمه‌گر اعلام نماید. در این صورت حداکثر تعهد بیمه‌گر معادل مبلغ آخرین اظهارنامه بیمه‌گذار می‌باشد و حق‌بیمه قطعی در پایان قرارداد از روی اظهارنامه‌های ارسالی بیمه‌گذار محاسبه خواهدگردید. در بیمه‌نامه‌های اظهارنامه‌ای صادره در ایران معمولاً شرط می‌شود درصورت افزایش موجودی از مبلغ آخرین اظهارنامه، بیمه‌گذار موظف است سریعاً مبلغ موجودی جدید را به اطلاع بیمه‌گر برساند تا با صدور الحاقیه حق‌بیمه اضافی مربوط دریافت شود، در غیر این صورت حداکثر تعهد بیمه‌گر معادل آخرین اظهارنامه خواهد بود

۳- بیمه‌نامه اولین خسارت یا اولین خطر یا اولین آتش (FIRST LOSS)
بیمه‌نامه اخیرالذکر معمولاً در مورد واحدهای صنعتی بزرگ کاربرد دارد. در مواردی که بیمه‌گذار بر اساس گزارش کارشناسان تشخیص می‌دهد، دامنه حریق هر قدر هم بزرگ باشد، از بین رفتن کل موردبیمه امکان ندارد، از بیمه‌گر درخواست می‌نماید بیمه‌نامه براساس شرایط اولین خسارت صادر شود. در این بیمه‌نامه مبلغ بیمه براساس مبلغ حداکثر خسارت ممکن (ام.پی.ال) صادر می‌شود. در این حالت در موارد خسارت کلی حداکثر تعهد بیمه‌گر معادل مبلغ بیمه و در موارد خسارات جزیی قاعده نسبی سرمایه اعمال نمی‌گردد. با توجه به عدم اعمال قاعده نسبی سرمایه در مورد خسارات جزیی، مبنای محاسبه حق‌بیمه این بیمه‌نامه بجای مبلغ بیمه (که کمتر از ارزش واقعی مورد بیمه است) ارزش واقعی مورد بیمه است. البته هنگام محاسبه حق‌بیمه، در حاصلضرب ارزش واقعی مورد بیمه و نرخ حق‌بیمه، ضریبی که بیشتر از درجه (ام.پی.ال) است اعمال می‌گردد.

۴- بیمه‌نامه با ارزش جایگزینی (ارزش نو)
در این بیمه‌نامه مبلغ بیمه بجای اینکه براساس ارزش واقعی مورد بیمه (پس از کسر استهلاک) تعیین شود براساس ارزش جایگزینی (ارزش نو) تعیین می‌شود. بنابراین مشروط به اینکه بیمه‌گذار در پیشنهاد بیمه صراحتاً درخواست نموده‌باشد بیمه‌نامه براساس ارزش جایگزینی صادرشود و بیمه‌نامه نیز تحت عنوان ارزش جایگزینی صادر گردد، در مواقع ورود خسارت بیمه‌گر خسارت را براساس ارزش جایگزینی (بدون اعمال استهلاک) محاسبه خواهد نمود.

۵- بیمه عدم‌النفع
اگر پس از وقوع خطر بیمه‌شده، در اثر خسارت مادی وقفه‌ای در جریان تولید یک واحد تولیدی پیش‌آید، بیمه‌گر علاوه‌بر پرداخت خسارت مادی، سود از دست رفته در اثر عدم تولید و نیز مخارج جاری غیرتولیدی را مطابق مقررات مخصوص که در شرایط بیمه عدم‌النفع پیش‌بینی شده‌است به بیمه‌گذار پرداخت می‌کند.

اهم وظایف بیمه‌گذار در صورت وقوع حادثه:
حداکثر ظرف ۵ روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بیمه‌گر را مطلع نماید.
برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه، کلیه اقدامات لازم را انجام دهد.
بدون اجازه بیمه‌گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید. مگر آنکه تغییرات جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.

منبع : بیمه میهن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *