خبر فوري

بیمه حوادث انفرادی دانا

انواع بیمه‌های حوادث انفرادی دانا

بیمه حوادث انفراد ی تمام اوقات

امروزه رشد و توسعه تکنولوژی و صنعت که ره آورد آن آرامش و آسایش برای مردم سراسر دنیا بوده است ، مخاطراتی را نیز به تبع گسترش تعاملهای اجتماعی و اقتصادی در پی داشته است . پیچیدگی روابط اجتماعی ، اداری و صنعتی ، لزوم درک و شناخت ما را نسبت به خطرات و عوامل بیرونی دو چندان ساخته و ایجاد راهکارهای مناسب برای جلوگیری از حوادث احتمالی در آینده را ضرورت میبخشد . بی گمان بیمه مهمترین ابزار جهت کاهش اثرات مالی اینگونه حوادث است. هدف بیمه حوادث انفرادی تمام اوقات ، جبران غرامت فوت ، نقص عضو ، ازکارافتادگی و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه در طول مدت شبانه روز (۲۴ ساعت) می باشد . دارنده این نوع بیمه نامه در تمام نقاط ایران و دنیا دارای پوشش بیمه ای می باشد .

پوشش های بیمه حوادث انفرادی تمام اوقات
فوت : در صورتی که بیمه شده در اثر حادثه فوت نماید ، شرکت بیمه دانا سرمایه مورد تعهد را به استفاده کنندگان به طور یکجا پرداخت خواهد نمود.
نقص عضو : در صورتی که بیمه شده بر اثر حادثه دچار نقص عضو گردد ، شرکت بیمه دانا با توجه به میزان نقص عضو و براساس جدول نقص عضو ، غرامت فوق را به بیمه شده پرداخت خواهد نمود .
ازکارافتادگی : چنانچه بیمه شده بر اثر حادثه دچار ازکارافتادگی کلی و دائم گردد ، شرکت بیمه دانا سرمایه مورد تعهد را به بیمه شده به طور کامل پرداخت می نماید .
هزینه های پزشکی : در صورتی که بیمه شده براثر حادثه مصدوم و متحمل پرداخت هزینه های درمانی گردد ، شرکت بیمه دانا هزینه های درمانی مزبور راتا سقف مورد تعهد جبران خواهد نمود .
حق بیمه سالانه بیمه حوادث انفرادی برای سرمایه ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ریال (فوت ، نقص عضو و ازکارافتادگی ) و ۰۰۰ر۰۰۰ر۱ ریال (هزینه پزشکی)

طبقه خطر شغلی………………………….حق بیمه
طبقه خطر ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۰۰۰ر۲۰
طبقه خطر ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۰۰۰ر۲۶
طبقه خطر ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۰۰۰ر۳۷
طبقه خطر ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۰۰۰ر۵۳
طبقه خطر ۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۰۰۰ر۶۵

” در صورت افزایش سرمایه ، حق بیمه نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت “
توجه فرمایید که :
حق بیمه هر فرد براساس شغل و ریسک شغلی ایشان و همچنین مبلغ سرمایه بیمه تعیین میگردد .
خطرات ورزشی با درخواست بیمه گذار و با پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار می گیرد .
مدت بیمه نامه حوادث انفرادی یکسال تمام شمسی می باشد و درپایان مدت، با درخواست بیمه گذار تمدید میگردد .
حداقل سن متقاضی جهت پذیرش بیمه حوادث انفرادی ۴ سال و حداکثر ۸۰ سال می باشد

بیمه دانا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *