خبر فوري

بیمه عمر و پس انداز ایران

بیمه عمر و سرمایه گذاری ایران

افراد دوراندیش وآینده نگر با هرتوان مالی ازطریق پس اندازهای خود می توانند یک بیمه نامه عمروپس انداز داشته باشند . این بیمه نامه ازطریق جمع آوری پس اندازهای کوچک مردم سرمایه های بزرگ برای آنها تشکیل می دهد . به این بیمه عنوان بازنشستگی هم اطلاق می شود .

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:
پوشش اصلی
فوت در اثر حادثه
پوشش فرعی(اختیاری)
پرداخت غرامت از کارافتادگی براثر بیماری
بیمه شده در صورت از کارافتادگی دائم و کامل از پرداخت حق بیمه معاف خواهد شد.

خسارات تحت پوشش بیمه عمر و پس‌انداز
شرایط عمومی یا متن بیمه نامه در واقع مفاد قرارداد فیمابین بیمه گر و بیمه گزار بوده که به امضای بیمه گر رسیده و تحویل بیمه گزار می گردد.کلیه جزئیات بیمه نامه به مانند پوششها،استثنائات،وظایف و تعهدات بیمه گر و بیمه گزار،مهلت اعلام خسارت،مرجع حل اختلاف و سایر موارد در آن درج گردیده است.شرایط عمومی بسته به نوع بیمه نامه صادره می تواند یک یا چندین صفحه باشد و همچنین شرایط عمومی در هرنوع بیمه نامه ثابت می باشد.

شرایط و مقررات بیمه عمر و پس انداز طرح جدید

الف: بعد از صدور بیمه نامه و پرداخت اولین قسط حق بیمه، تعهدات بیمه گر مندرج در اصل بیمه نامه و الحاقیه‌های منضم به آن شروع می‌شود و بیمه گذار موظف است اقساط حق بیمه بیمه نامه را حداکثر تا یکماه بعد از سررسید هر قسط پرداخت نماید.
ب: در صورتی که پرداخت حق بیمه پس از یکماه از سررسید مقرر به تاخیر افتاده باشد و بیمه شده فوت شود. فقط بخش پس اندازی و منافع حاصل از آن تا زمان فوت به استفاده کننده قابل پرداخت می‌باشد.
ج: در صورت انصراف بیمه گذار از ادامه بیمه نامه، چنانچه حق بیمه حداقل شش ماه پرداخت شده باشد بیمه نامه بازخرید و بخش پس اندازی حق بیمه و منافع آن تا زمان انصراف به بیمه گذار پرداخت می‌گردد.
تبصره:
با توجه به بخش استهلاکی حق بیمه (هزینه‌های صدور و حق بیمه مربوط به خطر فوت) میزان ارزش بازخرید با توجه به سایر عوامل مؤثر در بیمه نامه در اوائل مدت کمتر از حق بیمه‌های پرداختی بیمه گذار خواهد بود.
د: در صورتی که حق بیمه بیمه نامه به تاخیر افتاده باشد بیمه گذار می‌تواند با موافقت بیمه گر حق بیمه‌های معوقه و هزینه دیرکرد زمان تاخیر را پرداخت نماید تا بیمه نامه به حالت اولیه برگردد.
تبصره:
در مورد بیمه نامه هائیکه پرداخت حق بیمه آنان بیش از یکماه به تاخیر افتد محاسبه هزینه دیرکرد بر مبنای نرخ سود سالانه ۱۸٪ خواهد بود.
هـ: بیمه گذار می‌تواند پس از پرداخت حداقل۲۴ماه حق بیمه تقاضای وام بنماید که در این صورت تعهدات بیمه گر به میزان وام پرداختی و کارمزد متعلقه تا زمانی که وام بطور کامل تسویه نشده است کاهش می‌یابد.
تبصره:
مبنای سود سالانه در مورد محاسبه کارمزد وام ۲۲٪ می‌باشد.

بیمه ایران

3 پيامها

  1. Kewl you should come up with that. Exetllenc!

  2. بیمه “ما” خوبه منم خریدم عالیه

  3. اصلا امکانات نداره و شرایطش ضعیفه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *