خبر فوري

بیمه اتومبیل البرز

بیمه اتومبیل البرز

بیمه شخص ثالث و سرنشین
کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ( ۴) این قانون نزد یکی از شرکتهای بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد ، بیمه نمایند .

۱- دارنده از نظر این قانون اعم از مالک ویا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می شود.

۲- مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.

۳- منظور از خسارت بدنی ، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه ، شکستگی ، نقص عضو، از کار افتادگی ( جزئی یا کلی – موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است . هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود .

۴- منظور از خسارت مالی ، زیانهایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد می شود .

تعهد بیمه‌گر در بیمه‌های‌ مسئولیت‌ مدنی‌ خودرو،‌ جبران‌ زیان‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ثالثی‌ است‌ که‌ به‌ مناسبت‌ تقصیر راننده‌ خودرو‌ بیمه‌ شده‌، زیان‌دیده‌ واقع‌ می‌شوند. این بیمه‌ کلیه‌ حوادث‌ مندرج‌ در قانون‌ بیمه‌ شخص‌ثالث‌ اجباری‌ که‌ منجر به ‌ زیان‌ مالی‌ و بدنی‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ میشود را تحت‌پوشش‌ قرارداده‌ و به‌ صورت‌ اجباری‌”قانونی” و مازاد اختیاری ‌ به‌ بیمه‌ گذاران‌ ارائه‌ می‌ نماید، همچنین‌ صدمات‌ بدنی‌،دیه فوت ونقص عضو ناشی ازحادثه) یاجرح حاصل از حوادث رانندگی وجبران زیانهای نقص عضو از کارافتادگی دائم و مطلق یانسبی یافوت ناشی‌ از حوادث‌) وسائط‌ نقلیه‌ مزبور و یا محمولات‌ آنها رابه‌ موجب‌ آراء صادره‌ توسط‌ محاکم‌ ذیصلاح‌ قضائی‌ و هزینه‌ های‌ پزشکی‌ را ط‌بق‌صورتحسابهای‌ بیمارستان‌ تامین‌ می‌نماید.

نحوه صدور بیمه نامه شخص ثالث
بیمه‌ گذار می‌ تواند با در دست داشتن کارت وسیله نقلیه و بیمه نامه سال قبل به‌ یکی‌ از واحدهای‌ صدور بیمه‌ مراجعه‌ نموده‌ ، فرم پیشنهاد مربوطه را با راهنمایی‌ کارشناس‌ بیمه‌ تکمیل‌ نماید. کارشناس‌ بیمه‌ پس‌ از بررسی‌ اطلاعات‌ فرم ، اعلامیه‌ بدهکار را به‌ بیمه‌ گذار ارائه‌ می‌ دهد ، بیمه‌ گذار می‌ بایست‌ حق‌بیمه را به‌ صورت‌ وجه‌ نقد پرداخت‌ و رسید آن‌ را به‌ بیمه‌ گر ارائه‌ نماید و پس‌ از آن‌ بیمه‌ گر اقدام‌ به‌ صدور بیمه‌ نامه‌ نموده‌ و بیمه‌ نامه‌ را به‌ بیمه‌ گذار تحویل‌ می‌ نماید.

*لازم‌ به‌ ذکر است‌ در بیمه‌ شخص‌ ثالث‌ بازدید از وسیله‌ نقلیه‌ در بعضی موارد ‌الزامی ‌‌است‌ مثل افزایش تعهدات مالی یابدنی که پس از بازدید این افزایش عمل خواهد ‌شد.
تذکر : این بیمه ‌ فقط‌ در داخل‌ خاک‌ ایران‌ معتبر بوده و حوادث‌ واقع‌ در خارج‌ از کشور مشمول‌ بیمه‌ نمی باشد‌ مگر اینکه‌ صراحتا” در شرایط‌ خصوصی‌ بیمه‌نامه‌ ذکر شده‌ باشد .

 

بیمه بدنه
در این نوع بیمه مالک وسیله نقلیه اتومبیل خود را در برابر خطرات بیمه می کند تا درصورت بروزحادثه، خسارت وارده را براساس شرایط بیمه نامه جبران نماید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *