خبر فوري

بیمه اشخاص و درمان البرز

بیمه حوادث البرز

بیمه حوادث قراردادی است بین بیمه گر و بیمه گذار که به موجب آن بیمه شده در ازاء پرداخت حق بیمه مقرر و با توجه به تعاریف زیر در مقابل خطرات ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه قرار می گیرد .

حادثه : حادثه موضوع این بیمه هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی است که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح ،نقص عضو و ازکارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد .

پوشش های بیمه حوادث :
۱- فوت ناشی از حادثه
۲- نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه ،به معنی قطع ،تغییر شکل یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد .
۳- جبران هزینه‌های پزشکی ناشی ازحادثه ،منظور هزینه‌های خدمات درمانی است که بیمه‌شده در صورت تحقق موضوع بیمه نامه متحمل شده است .
۴- غرامت روزانه عمومی و یا بیمارستانی ناشی از حادثه، چنانچه به علت وقوع حادثه بیمه شده به تشخیص پزشک معتمد بیمه‌گر به استراحت درمنزل/ بیمارستان نیاز داشته باشد بیمه‌گر با دریافت حق بیمه‌ای اندک پرداخت غرامت یا دستمزد بیمه شده را براساس سرمایه بیمه توافق شده پرداخت می نماید .

در بیمه‌ نامه‌های حوادث اساس محاسبه حق‌بیمه ، نوع شغل بیمه‌شده و وضعیت سلامتی وی در زمان صدور بیمه نامه می‌باشد. بنابراین کلیه مشاغل به ۵گروه شغلی (از کم خطر تا پرخطر)دسته بندی شده اند و حق بیمه با توجه به سرمایه بیمه توافق شده بین بیمه گر و بیمه گذار نوع شغل بیمه شده و وضعیت سلامتی وی محاسبه و دریافت می گردد .

سایر خطرات تحت پوشش بیمه حوادث
الف) غرق شدن ، مسمومیت ،تاثیر گاز ،بخار و یا مواد خورنده مانند اسید .
ب ) ابتلا به هاری ،سیاه زخم ، کزاز و گزیدگی .
ج ) دفاع مشروع بیمه شده .
د ) اقدام برای نجات اشخاص واموال از خطر وحادثه .

– فرم پیشنهاد بیمه حوادث انفرادی ( سرمایه کمتر از -/۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ ریال)
– فرم پیشنهاد بیمه حوادث انفرادی ( سرمایه بیش از -/۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ ریال)

 

انواع بیمه حوادث 
۱- بیمه حوادث انفرادی
اشخاص حقوقی فقط به عنوان بیمه گذار و اشخاص حقیقی به عنوان بیمه گذار و یا بیمه شده می توانند با توجه به وضعیت سلامتی و نوع فعالیت شغلی بیمه شده ( شخصی که خطرات موضوع بیمه نامه را تحت پوشش دارد.) در مقابل خطرات ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه ای قرار گیرند .

به عنوان مثال:یک معلم (که‌درگروه شغلی یک قرار می‌گیرد )با سرمایه فوت و نقص عضو -/۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ریال و پوشش جبران هزینه‌های پزشکی باسرمایه -/۰۰۰ر۰۰۰ر۱ ریال با پرداخت حق بیمه ای به مبلغ -/۰۰۰ر۲۰ ریال ، به مدت یک سال بیمه ای تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی قرار می گیرد .

۲- بیمه حوادث خانواده
بیمه نامه حوادث خانواده نوعی از بیمه نامه حوادث انفرادی است که همسر و فرزندان بیمه شده را تحت پوشش
بیمه حوادث قرار می دهد .این بیمه نامه به تبع بیمه نامه حوادث انفرادی می باشد .شخصی که متقاضی بیمه نامه حوادث خانواده می باشد بایستی مرد و متاهل بوده و بیمه نامه حوادث انفرادی نیز داشته باشد .

– خطرات تحت پوشش بیمه حوادث خانواده

الف) فوت ناشی از حادثه همسر ( زوجه ) .

ب ) نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه همسر ( زوجه) و هر یک از فرزندان .

ج ) جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه همسر و فرزندان .

۳- بیمه حوادث گروهی
مجموعه افرادی که با هدف مشترکی دارای فعالیت شغلی مشخصی می باشند را میتوان گروه تلقی نمود و به‌صورت گروهی نیز تحت پوشش بیمه حوادث قرار گیرند.( حداقل تعداد افراد گروه ۲۰ نفر می باشد .) این گروه می تواند هر یک از موارد ذیل باشد:

الف ) کارکنان سازمانهای دولتی ، شرکتها ،مؤسسات کارخانه ها و …

ب ) اعضای فدراسیونها ،باشگاهها و تیم های ورزشی .

ج ) مسافرین تورهای داخلی و خارجی .

د ) دانشجویان ، دانش آموزان ، کودکان و مربیان مهدهای کودک.

*بیمه حوادث ۲۴ ساعت شبانه روز را تحت پوشش قرار می دهد . مگر آنکه بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار توافق دیگری شده باشد .

* چنانچه بیمه‌شده علاوه بر شغل اصلی دارای مشاغل فرعی نیز باشدحق‌بیمه وی جهت پوشش بیمه ای بر اساس طبقه شغلی بالاتر ( پرخطر ) محاسبه خواهد شد .

* اگر بیمه‌شده علاوه بر فعالیت‌های عادی حرفه‌ای خویش به‌طور متناوب و یا مستمر به انجام فعالیتهای ورزشی خاصی بپردازد امکان برقراری پوشش این خطرات (خطرات ورزشی ) در بیمه نامه حوادث با پرداخت حق بیمه اضافی میسر می باشد .

در بیمه‌های حوادث گروهی خطراتی‌که با موافقت بیمه‌گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش است ، به‌شرح ذیل می باشد :

۱- زمین لرزه ، آتشفشان و فعل وا نفعالات هسته ای .

۲- ورزش‌های رزمی و حرفه ای ،شکار ،‌سوارکاری ، قایق رانی و هدایت موتورسیکلت ،هدایت یا سرنشینی هواپیماهای آموزشی، اکتشافی و غیر تجاری ، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی(مسابقه‌ای) ،هدایت و یا سرنشینی هلیکوپتر ، غواصی ، پرش با چتر نجات و هدایت کایت یا سایر وسایل پرواز بدون موتور .

– خسارتهای خارج از تعهدات بیمه گر

– خودکشی و یا اقدام به آن

– صدمات بدنی که بیمه شده به صورت عمدی موجب آن می شود .

– مستی و یا استعمال هر گونه مواد مخدر و روان گردان

– هر نوع دیسک و یا فتق بیمه شده

– کلیه خسارتهای اتباع خارجی که فاقد مجوز اقامت و پروانه کار باشند .

– چنانچه بیمه شده هنگام رانندگی دچار حادثه گردد و دارای گواهینامه رانندگی مجاز و متناسب آن وسیله نقلیه نباشد اعم از آنکه مقصر حادثه باشد یا نباشد .

– استفاده از داروهای کاهنده هوشیاری و خواب آور بدون تجویز پزشک .

– ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت ،مشارکت و یا معاونت در آن .

– بیماری و ابتلاء به جنون بیمه شده مگر آنکه ابتلاء به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد .

– فوت بیمه شده به علت حادثه ناشی از عمد ذی‌نفع ( اعم از مباشرت ، مشارکت و یا معاونت ) در این صورت بیمه‌گر فقط متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذی نفع در سرمایه خواهد بود .

– جنگ ، شورش ، انقلاب ، بلوا ، اعتصاب ، قیام ، آشوب ، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی و هرگونه اقدامات تروریستی .

 

بیمه امید آفرین (بیمه جبران هزینه های درمان سرطان)

سرطان شایع‏ترین علت مرگ در افراد زیر ۷۵سال و دومین عامل مرگ پس از بیماری‏های قلبی و عروقی در جمعیت بالای ۷۵سال است.

براساس آمارهای رسمی، هرساله تعداد قابل توجهی در جهان مبتلا به سرطان می‏ شوند که علیرغم برخوردای از بیمه‏ های درمانی فراگیر، متحمل هزینه‏ های سرسام آوری می‏گردند، زیرا هزینه‏ های درمان سرطان توسط بیمه‏ نامه های متداول تحت پوشش قرار نمی‏گیرند. به همین دلیل « بیمه سرطان» که طی چند سال گذشته طراحی و در برخی کشورها در اختیار مردم قرار گرفته است با استقبال گسترده‏ای روبرو شده‏است.

بررسی‏ ها نشان می‏دهد، آمار سرطان در کشور ما نیز بسیار نگران‏ کننده است و هرساله میزان ابتلا به آن افزایش می‏یابد به‏ طوری که در سال ۲۰۲۰ تعداد موارد جدید به ۵۰۰۰۰۰ در سال بالغ خواهد شد.

سرطان اتفاقی تلخ، اما به شدت واقعی است و شاید کمتر کسی چاره کار را، چشم فروبستن و نادیده گرفتن آن بداند.

شرکت بیمه‏ البرز، در راستای اهداف و مسئولیت‏های حرفه‏ای خود، پس از سال‏ها مطالعات بومی و منطقه‏ ای، برای اولین ‏بار در ایران « بیمه مادام العمر جبران هزینه‏ های درمان سرطان» را طراحی و تحت عنوان « بیمه امید آفرین البرز» به عموم هموطنان عزیز تقدیم نموده است. برخی از شرایط و مزایای منحصر بفرد این بیمه‏ نامه به شرح زیر است:

· برای تهیه این بیمه‏ نامه در شرایط عادی نیازی به انجام معاینات و آزمایش‏های غربالگری نیست.

· این بیمه‏ نامه به صورت انفرادی و خانوادگی و گروهی قابل ابتیاع است.

· تنها پس از یک سال دوره انتظار، تمام انواع خدمات درمانی شامل سرپایـی، بستـری، شیمـی‏ درمانی، جراحی روباتیک، آمبولانس و سایر هزینه‏ های اضافی تحت پوشش قرار می‏گیـرد.

· در صورت عدم امکان درمان در داخل کشور، هزینه درمان در خارج کشور تعهد می‏ گردد.

· سقف پوشش بیمه‏ نامـه معادل ۰۰۰ر۰۰۰ر ۵۰۰ر۱ ریال می‏باشد.

· حق‏ بیمه این بیمه‏ نامه فقط برای یکبار دریافت می‏گردد که برای آحاد جامعه و با هر سطح درآمدی قابل پرداخت است.

· تمام ایرانیان تا قبل از سن ۶۰ سالگی می توانند این بیمه ‏نامه را تهیه و تا پایان عمر از مزایای آن بهره‏ مند گردند.

· حق‏ بیمه این بیمه‏ نامه قابل تقسیط به اقساط دلخواه است که باید حداکثر طی ۵سال تسویه شود.
· در صورتی‏که بیمه‏ شده در زمان نیاز به درمان، بیمه پایه یا مکمل دیگری داشته باشد، این بیمه‏ نامه مازاد هزینه‏ های درمان را پوشش خواهد داد.

 

بیمه جبران هزینه های درمان نازایی و ناباروری

استفاده از فن‌آوری نوین در تشخیص و درمان پزشکی، امیدهای جدیدی را در عرصه زندگی انسان امروزه گشوده، به نحوی که امید به زندگی و همچنین کیفیت زندگی نوع بشر را ارتقاء داده است.

یکی از مواردی که در سالهای اخیر از این پیشرفت ها به نحو احسن بهره مند شده، ناباروری است. ناباروری از منظر پزشکی، اختلالی پیچیده است که جهت شناسایی علت آن به بررسی بسیاری از سیستم‌های فیزیولوژیک بدن نیاز است. روند درمانی یک زوج نابارور از بررسی اولیه آغاز و با اتمام اقدامات تشخیصی و پاراکلینیک ادامه می یابد. مسلماً این روند نه تنها آسان نخواهد بود، بلکه نیاز به مراجعات مکرر خواهد داشت و جمیع عوامل ذکرشده موجب افزایش هزینه های درمانی می‌شود و پرداخت این هزینه‌های کلان برای بسیاری از زوجین به سختی امکان‌پذیر بوده و برای دسته ای از آنها غیرممکن خواهد بود. ازطرفی درصورت عدم درمان وحصول نتیجه می‌تواند به یک معضل اجتماعی تبدیل شود و نهاد مستحکم خانواده را تحت تاثیر قرار دهد و آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق و حتی آسیب‌های اقتصادی متعدد مانند کاهش بازده و بهره‌وری فرد در اثر احیاناً افسردگی،نزاع خانوادگی و برخوردهای نامناسب نزدیکان را برای جامعه به همراه آورد.

از طرفی دولت به عنوان متولی سلامت جامعه، مسئول ارائه خدمات مطلوب بهداشتی درمانی است و براساس ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی موظف به ارتقاء عدالت توزیعی،دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و کاهش سهم خانواده های کم درآمد و آسیب‌پذیر از هزینه های درمان و تحمیل هزینه های غیرقابل تحمل سلامت است.
حال باتوجه به تمام موارد اشاره شده در این مجال، شرکت بیمه البرز با دغدغه همیشگی خود مبنی بر ارائه طرح‌هاو خدمات نوین در عرصه بیمه‌ای و در راستای سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ایران، درآستانه سال نو و در سال جهاد اقتصادی با امید به برداشتن گامی بزرگ جهت حل مشکلات جوانان کشور و تسهیل در امر ازدواج و هدیه آرامش و امنیت پایدار به خانواده های جوان،طرح بیمه نامه ناباروری و نازایی در زوجین را برای اولین بار در کشور و بصورت انحصاری ارائه می‌نماید.
خلاصه ای از مشخصات بیمه درمان نازایی و ناباروری زوجین

موضوع بیمه:
موضوع بیمه،جبران آن بخش از هزینه‌های درمانی که برای درمان ناباروری و نازایی هزینه می‌گردد ونیز هزینه های مرتبط اضافی تحت پوشش که توسط بیمه‌گر اول جبران نشده است.

بیمه شدگان:
کلیه زوجین جوانی که برای بار اول ازدواج نموده و بیشتر از چهار ماه از تاریخ رسمی ازدواج و ثبت آن در یکی از دفترخانه‌های رسمی نگذشته و سن زوجه کمتر از چهل سال باشد مشروط بر اینکه این اولین ازدواج هریک از زوجین باشد.

بیمه گذار:
بیمه‌گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه را خریداری نموده و متعهد پرداخت حق بیمه آن باشد.

تعریف نازایی:
نازایی عبارت است از عدم موفقیت در بچه دا ر شدن پس از یک سال مقاربت بدون هیچگونه جلوگیری در زوج‌های ازدواج کرده جوان.

دوره انتظار:
دوره انتظار در این بیمه‌نامه به مدت یک سال شمسی از تاریخ ثبت ازدواج رسمی زوجین در یکی از دفاتر ازدواج می باشد.

مدت بیمه نامه:
مدت این بیمه نامه به میزان ۱۰ سال شمسی تعیین می‌گردد که تاریخ آغاز آن از زمان خرید بیمه‌نامه توسط بیمه‌گذار و پایان آن در انتهای سال دهم بیمه نامه و یا تولد اولین فرزند(هرکدام زودتر حادث شود.) خواهد بود.

هزینه های درمانی قابل پرداخت:
الف- کلیه هزینه های درمان سرپایی یا بستری مربوط به علل نازایی و ناباروری زوجین تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال .
ب-جبران هزینه های درمان عیوب مادرزادی منجر به ناباروری قابل درمان هریک از زوجین تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال.

ج-جبران هزینه های آمبولانس و سایر فوریتهای پزشکی مرتبط با درمان ناباروری تا۰۰۰/۷۰۰ریال داخل شهری و ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال بین شهری .

د-جبران هزینه رحم جایگزین درصورت نیاز و با تائید پزشک معتمد بیمه گر تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال (صرفاً یک بار در طول مدت بیمه) قابل پرداخت می باشد.

* هزینه های فوق با رعایت ماده شش شرایط عمومی این قرارداد محاسبه و پرداخت میگردد.

موارد استثناء
الف- هزینه اتاق خصوصی و همراه مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تائید پزشک معتمد بیمه .

ب- زایمان و سزارین.
ج-موارد نازایی و ناباروری ناشی از هرگونه سوء‌استفاده از مواد یا تاثیر عوامل فیزیکی و شیمیایی و فعل و انفعالات هسته‌ای و یا ناشی از جنگ.

حق بیمه بیمه نامه:
۱. حق بیمه پایه این بیمه‌نامه ۰۰۰/۹۸۰/۱ ریال می‌باشد.
۲. ۴% مالیات بر ارزش افزوده مازاد‌بر مبلغ حق بیمه دریافت خواهد شد.
۳. امکان خرید بیمه‌نامه با سقف تعهدات بیشتر با پرداخت حق بیمه مازاد(متناسب با حق بیمه پایه)امکانپذیر است.

بیمه های فوت تمام عمر البرز

ما هم می دانیم که بیشترین نگرانی هر خانواده از دست دادن سرپرست آن می باشد . شرکت بیمه البرز با ارائه این نوع بیمه نامه آرامش خاطر برای شما و آینده ای مطمئن را برای خانواده شما فراهم می آورد.

مزایای این نوع بیمه نامه :
ارائه پوشش بیمه فوت به هر علت و فوت ناشی از حادثه با پرداخت اولین قسط حق بیمه
امکان معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی کلی
شما می توانید هر مبلغ سرمایه و یا هر میزان حق بیمه را با توجه به امکانات مالی خود انتخاب کنید
امکان افزایش یا کاهش در میزان حق بیمه و یا سرمایه فوت در ابتدای هر سال بیمه ای
پرداخت وام به دفعات تا ۹۰ درصد میزان اندوخته های شما بدون نیاز به ضامن
استفاده از مزایا و معافیت های مالیاتی

بیمه های مستمری البرز

کلیه آحاد جامعه اعم از بازاریان ، کسبه ، زنان خانه دار ، کارمندان دولتی و یا خصوصی ، دانشجویان و … می توانند از مزایای این نوع بیمه نامه ها در هر زمان و در هر مرحله از زندگی خصوصا در زمان بازنشستگی استفاده نمایند .

مستمری ها بر دو نوع می باشند :

الف – مستمری تمام عمر
در این حالت اقساط مستمری تا زمانیکه بیمه شده در قید حیات باشد و حداکثر تا سن ۱۰۶ سالگی پرداخت می گردد .

ب- مستمری موقت
در این نوع بیمه نامه ها اقساط مستمری به مدت محدود که شما خود مدت آن را تعیین می نمایید ، پرداخت می گردد.
شما قادر هستید هر میزان حق بیمه و یا هر مبلغ مستمری ماهانه که مایل باشید به دلخواه خود انتخاب نمایید.
در صورتیکه حق بیمه را به صورت یکجا پرداخت نمایید بلافاصله پس از باز کردن حساب ، اقساط مستمری خود را می توانید به صورت ماهانه ، دو ماهه ، سه ماهه و … یا سالانه دریافت نمایید و یا شما می توانید حق بیمه را به صورت ماهانه پرداخت نموده و از مزایای دریافت مستمری تا پایان ۱۰۶ سالگی استفاده نمایید.
در این نوع بیمه نامه ها شما میتوانید از محل ذخیره های خود به دفعات تا میزان ۹۰ درصد اندوخته ها بدون نیاز به ضامن وام دریافت نمایید.
در صورت تمایل اقساط مستمری به خود شما و یا یکی از اعضای خانواده و یا هر شخص دیگری که انتخاب نمایید پرداخت می گردد.
اگر در طول مدت پرداخت حق بیمه از خرید بیمه نامه خود منصرف گردید کلیه حق بیمه های پرداختی عینا مسترد خواهد شد.
در صورت فوت ، کلیه اندوخته های ایجاد شده به همراه سودهای متعلقه به استفاده کنندگانی که شما تعیین نموده اید پرداخت می گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *