خبر فوري

عملکرد ۵ سال گذشته شرکت‌های بیمه در زمینه شخص ثالث

بر اساس مفاد آئین نامه اجرائی ماده ۲۷ قانون ثالث طبق محاسبات مندرج در جدول، شرکت های بیمه در مقابل شناسائی مبلغ ۰۴۴ر۲۳ میلیارد ریال درآمد رشته ثالث، متحمل مبلغ ۳۵۵ر۲۴ میلیارد ریال هزینه در سال ۱۳۸۷ شده اند.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران عملکرد نهایی رشته بیمه شخص ثالث از زمان اجرای آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث ( ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲) را براساس ارقام صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بیمه منتشر کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل، مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی با اشاره به اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در سال ۸۷ و مشخص شدن چگونگی تعیین نرخ حق بیمه و تعهدات شرکت ها گفت: در این قانون ماده ۲۷ با موضوع تعیین سود و زیان رشته شخص ثالث درج و دستورالعمل اجرایی آن توسط کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی تهیه و ابلاغ شده است.
علی جعفری افزود: طبق این آیین نامه، چارچوب نحوه محاسبه سود و زیان رشته ثالث تعیین شده است و براساس آن درآمدهای رشته ثالث شامل « حق بیمه، در آمد سرمایه گذاری ها ، کارمزد دریافتی، خسارت بازیافتی و خسارت دریافتی اتکایی » و هزینه های این رشته شامل «خسارت،کارمزد پرداختی به نماینده، هزینه صدور، خسارات معوق و سایر ذخایر و هزینه های قانونی دیگر همچون ۵ درصد صندوق تامین خسارت بدنی، ۱۰ درصد به وزارت بهداشت و سهم نیروی انتظامی» می باشد.
وی خاطر نشان کرد از سال ۱۳۸۶ تاکنون در قانون بودجه هر سال میزان عوارض پرداختی شرکت‌های بیمه از محل رشته ثالث به نیروی انتظامی  از سوی قانونگذار لحاظ می گردد . همچنین طبق مواد ۹۲ و ۳۷ قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه، میزان عوارض وضع شده بر رشته ثالث تعیین گردیده است.
بر اساس آخرین آمار موجود، شرکت های بیمه بابت قوانین بودجه سنواتی  از سال ۱۳۸۶ تاکنون مبلغ ۳۱۶ر۱۵ میلیارد ریال به حساب خزانه بابت سهم نیروی  انتظامی و مبلغ ۹۹۵ر۲۷ میلیارد ریال بابت قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه به حساب اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه پرداخت  کرده اند.
مدیر کل نظارت مالی ادامه داد بر  اساس اطلاعات مندرج در صورت های مالی  حسابرسی شده مصوب مجامع عمومی شرکت های بیمه و بر اساس مفاد آئین نامه اجرائی ماده ۲۷ قانون ثالث طبق  محاسبات مندرج در جدول زیر، شرکت های بیمه در مقابل شناسائی مبلغ ۰۴۴ر۲۳ میلیارد  ریال درآمد رشته ثالث،  متحمل مبلغ ۳۵۵ر۲۴ میلیارد ریال هزینه در سال ۱۳۸۷ شده اند لذا نتیجه حاصله منجر به زیانی معادل ۳۱۰ر۱ میلیارد ریال شده است. در صورتیکه اگر آمار فوق با ارقام سال ۱۳۹۲ مقایسه شود  مشخص می گردد شرکت های بیمه در مقابل شناسائی مبلغ ۶۱۴ر۸۳ میلیارد ریال درآمد بیمه ای، متحمل مبلغ ۲۵۹ر۹۵ میلیارد ریال هزینه شده اند لذا این  موضوع منجر به زیانی معادل  ۶۴۵ر۱۱ میلیارد ریال برای رشته ثالث شده است.

دوباره تلاش كنيد(بیمه دات نت)

دریافت جایزه ملی مدیریت مالی برای سومین سال متوالی در بین شرکتهای بیمه توسط بیمه “ما”

برای سومین سال متوالی توسط بیمه «ما»؛برترین رتبه جایزه ملی مدیریت مالی ایران در میان ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *